Vakuutusmeklari

 
Rekisteröidyllä vakuutusmeklarilla on oikeus vertailla eri yhtiöiden vakuutuksia. Vakuutusyhtiön edustaja ei luonnollisista syistä saa näin tehdä.
 
Vakuutusmeklaritoiminta on lain säätelemää. Finanssivalvonta valvoo, että vakuutusmeklarit toimivat lain, viraston antamien määräysten ja ohjeiden, sekä hyvän vakuutusmeklaritavan mukaisesti.
 
Finanssivalvonta ylläpitää vakuutusedustajarekisteriä, johon on merkitty kaikki ne henkilöt ja yritykset, joilla on oikeus harjoittaa Suomessa vakuutusmeklaritoimintaa.
 
Finanssivalvonnan sivuilta näkee rekisteröidyt yritykset, Rh-optimointi Oy:n osalta tämän voi tarkistaa seuraavan linkin kautta:
 
https://sol.itella.net/a/vakuutusedustajarekisteri/show_ed?s=fwaNeWjaqB2q0iX&id=967
 
Lisätietoa: www.finanssivalvonta.fi
 
Tietosuojaseloste