Mielipide: Työeläkejärjestelmää hoidetaan villin lännen ottein

Jos kustannussäästöt ovat tosiaan oikea ja hyväksyttävä syy kilpailun alasajoon, niin yhdistetään Elo, Ilmarinen ja Varma, kirjoittaja sanoo.

 

Lukijalta. Finassivalvonta hyväksyi vastikään Eteran ja Ilmarisen yhdistymisen ja samoin oli tehnyt jo aiemmin kilpailuviranomainen.

 

STM:n kilpailutyöryhmä on jo vuonna 2002, arvostetun puheenjohtajansa Tarmo Pukkilan johdolla, päätynyt seuraaviin johtopäätöksiin: ”Keskittyminen on työeläkejärjestelmän kannalta merkittävä ongelma ja hajautuksen riittävä säilyminen jatkossakin on tärkeää, koska liiallinen keskittyminen näivettää kilpailua. Määräävän markkina-aseman saavuttaminen on työeläkeyhtiöille käytännössä mahdollista pääsääntöisesti vain alan rakennejärjestelyjen kautta. Kilpailun edellytykset pyritään kuitenkin varmistamaan yrityskauppavalvontasäännöksiä noudattamalla etukäteisvalvonnan keinoin. Nykyiset säännökset antavat Vakuutusvalvontavirastolle ja Kilpailuvirastolle valtuudet puuttua kilpailun kannalta vahingollisiin toimenpiteisiin.”

 

Mitä sitten on 15 vuoden aikana tapahtunut?

 

Viime vuosina työeläkeyhtiöistä ovat poistuneet Eläke-Fennia, Eläke-Tapiola ja nyt tulevana vuonna Etera. Lisäksi niin sanotut jälkihyvitykset, joiden tarkoitus on mahdollistaa työeläkeyhtiön vaihto pienin menetyksin, puolitetaan.

 

Esimerkiksi nämä toimet ovat kiihdyttäneet kilpailun tuhoamista työeläkkeiden hoidon osalta.

 

Eteran poistumisen työeläkeyhtiökentästä on erityisen haitallinen kilpailun näkökulmasta.

 

Se oli viimeinen merkittävämpi vahinkovakuutusyhtiöstä vapaampi toimija ja siten joutui nojautumaan muita enemmän työeläkepalveluilla kilpailuun.

 

Tätä eivät viranomaisetkaan näytä ymmärtäneen.

 

”Eteran poistumisen työeläkeyhtiökentästä on erityisen haitallinen kilpailun näkökulmasta.”

 

Viralliset perustelut kilpailun kitkemiseen työeläkkeissä ovat kustannussäästöt. Tosiasiassa kyse on Suomen mittapuulla valtavista taloudellisista intresseistä, joista käydään taistoa. Työeläkejärjestelmän lailliset osapuolet, työntekijät ja yritykset sekä eläkkeiden saajat, seuraavat tilannetta katseella. He ovat antaneet valtakirjan työmarkkinajärjestöille hoitaa varallisuuttansa ja määritellä yritysten työeläkemaksut.

 

Nähdyn perusteella motiivit eivät voine liittyä työeläkejärjestelmän tehokkaaseen hoitoon. Suomen Yrittäjienkin (SY) vaade päästä kaikkien työeläkeyhtiöiden hallintoon vaikuttaa historian valossa järjestön eduista lähteväksi.

 

Kun Eläke-Fennia oli vielä yrittäjien lähipiirissä, järjestöllä ei ollut huolta yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen kuvaamasta ”järjestökartellista”. Parempi tavoite SY:llekin olisi työeläkemaksun alentaminen tehostamalla työeläkejärjestelmän hoitoa.

 

Kuvattua kehitystä ei tunnu kukaan kyseenalaistavan tai edes haluavan asiasta keskustella julkisuudessa, vaikka kyse on vähintään kiky- luokan asiakokonaisuudesta.

 

Jos kustannussäästöt ovat tosiaan oikea ja hyväksyttävä syy kilpailun alasajoon, niin yhdistetään Elo, Ilmarinen ja Varma. Tällöin päästäisiin kuusinumeroisiin vuosisäästöihin työeläkejärjestelmän hoidossa, ja lisäksi moni järjestelmään kuulumaton sivuvirta tyrehtyisi.

 

Kyösti Kautto

Vakuutusmeklari

 

Kysy lisää!

kyosti.kautto@rhoptimointi.fi / p. 040 739 3618

kimmo.viitaharju@rhoptimointi.fi / p. 044 236 1556

Lähde: Kauppalehti 19.10.2017