Palvelumallit

 
palvelumallit

Vertailuprojekti

 
Yrityksemme erityisosaamisalueena on asiakkaan vakuutusten projektiluontoinen läpikäynti, jossa tavoitteena on optimoida vakuutusten hyödyt ja hinta markkinoiden muihin vaihtoehtoihin nähden. Aloitamme tutustumalla huolellisesti nykyiseen vakuutusturvaan ja siitä muilta vakuutusyhtiöiltä saamiimme tarjouksiin. Hintoja on turha vertailla, elleivät tuotteiden sisältöerot ole tiedossa. Vertailuprojekti sisältää myös suositusten antamisen vakuutusturvan muutoksiin. Palkkiomme lähtökohtana on asiakkaan saaman taloudellisen hyödyn jakaminen.
 

Jatkuva hoito

 
Tarjoamme myös mahdollisuutta jatkaa yhteistyötä vakuutusten jatkuvan hoidon merkeissä perusteellisen läpikäynnin jälkeen (vertailuprojekti). Tällöinkin tavoitteena on varmistaa vakuutusten sisällöllinen ja hinnallinen kilpailukykyisyys määräajoin. Yhteyshenkilönä toimii Rh-optimointi Oy:n edustaja.

palvelumallit